Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
w Toruniu
Kościół Polskokatolicki

Holyart – artykuły religijen i sztuka sakralna

O Kościele...

Serdecznie zapraszamy na stronę główną
 naszego Kościoła:
Nasz Biskup:
Jego Ekscelencja
Ks. Bp Wiktor Wysoczański
Wierzymy, że Kościół nasz jest dziełem Jezusa Chrystusa.

Kościół Polskokatolicki :
*wyznaje katolickie prawdy wiary i moralności oraz zasady ustroju Kościoła zawarte w Piśmie Św., sformułowane w powszechnych symbolach
wiary i postanowieniach siedmiu Soborów Powszechnych Pierwszego Tysiąclecia
*jest cząstką świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła
*ma własną hierarchię kościelną
*roztacza opiekę religijną i duszpasterską nad wiernymi narodowości polskiej, a także wiernymi innych narodowości jeżeli złożyli swój akces do Kościoła
*w liturgii używa języka polskiego.

Jesteśmy Kościołem Katolickim i Polskim,
zorganizowanym w okresie niewoli w XIX wieku przez emigrantów polskich w
USA, w obronie przed wynarodowieniem polskiej mowy, wiary i kultury,
dla zachowania polskiej tożsamości i patriotyzmu.

Jesteśmy Kościołem Katolickim, gdyż w oparciu o Pismo św. i Tradycję
posiadamy: katolickie zasady wiary i moralności, sakramenty święte,
starokatolicką zasadę trójstopniowego Urzędu Apostolskiego (diakoni,
kapłani, biskupi) oraz oddajemy cześć Bogu w katolickiej liturgii i
kulcie Najświętszej Maryi Panny i Świętych.

Jesteśmy Kościołem Polskim, gdyż nasz Kościół został zorganizowany
z pobudek patriotycznych, posiadamy zwierzchnią władzę w Polsce, służymy
wszystkim Polakom w kraju i za granicą oraz (od 1900 r.) sprawujemy
liturgię w języku polskim.

Kościół Polskokatolicki należy do rodziny Kościołów starokatolickich,
zwanej Unią Utrechcką. Stąd Kościół Polskokatolicki posiada ważną
Sukcesję Apostolską, czyli że biskupi polskokatoliccy (tak samo jak
rzymskokatoliccy) zachowują historyczną ciągłość urzędu sięgającą aż do
Apostołów, a wszystko co Kościół czyni w zakresie sakramentalnym i duchowym jest ważne i pożyteczne dla wiernych.

Najwyższą władzą jest Synod Ogólnopolski składający się z duchownych
i świeckich, który wybiera biskupów i zwierzchnika Kościoła na
pięcioletnią kadencję. Stąd wynika odpowiedzialność także świeckich za
Kościół. Obecnie Kościół dzieli się na trzy diecezje: warszawską,
wrocławską i krakowsko-częstochowską. Diecezje dzielą się na dekanaty, a
te na parafie.

W roku 1998 rozpoczął się dialog z Kościołem Rzymskokatolickim, którego
celem jest zbliżenie, a w dalszej perspektywie – zjednoczenie obu Kościołów.

W roku 2000 Kościół podpisał z Kościołem Rzymskokatolickim oraz
Kościołami zrzeszonymi w Polskiej Radzie Ekumenicznej (z wyjątkiem
Kościoła Baptystów) Deklarację o ważności Chrztu Świętego.


Różnice wobec Kościoła Rzymskokatolickiego:


1. Kościół nie podlega jurysdykcji Watykanu;
2. Podstawowym dokumentem doktrynalnym Kościoła jest Deklaracja
Utrechcka Biskupów Starokatolickich z roku 1898, która jest oparta na
Piśmie św. i Tradycji pierwszego tysiąclecia nie podzielonego Kościoła.
3. Kościół przyjmuje dwojaką formę spowiedzi:
- indywidualną (w konfesjonale: dzieci i młodzież do lat 18 oraz dorośli - tylko na życzenie);
- ogólną (zbiorową), do której mogą przystępować tylko dorośli;
4. Kościół – zgodnie z nauką Jezusa „Królestwo moje nie jest z tego świata” –
głosi jedynie Ewangelię, pozostawiając sprawy społeczno-polityczne świeckim;
5. Liturgia uroczystości kościelnych, aczkolwiek utożsamiana z liturgią
Kościoła Rzymskokatolickiego – w Kościele Polskokatolickim odznacza się
prostotą i żarliwością pierwszych chrześcijan;
6. Kościół przyjmuje zasadę dobrowolności celibatu duchownych – jako
zgodną z nauką Apostołów i Tradycją Kościoła zachodniego do 1073 r.
7. Kościół uznaje ważność sakramentów św. udzielonych wiernym innych Kościołów chrześcijańskich.
8. Małżeństwo, chociaż uznawane za związek nierozerwalny, może być
jednak rozwiązane w sytuacji, gdy na skutek słabości ludzkiej rozpadło
się; strona niewinna (bądź też mniej winna) rozbicia związku może ubiegać się w Sądzie Kościelnym o zezwolenie na zawarcie ponownego ślubu 
.


.
Kreator stron www - przetestuj!