Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
w Toruniu
Kościół Polskokatolicki

Holyart – artykuły religijen i sztuka sakralna

Zapraszamy!!!

Wezwanie Parafii...

    Nasza toruńka wspólnota parafialna nosi wezwanie Narodzenie Najswiętszej Maryi Panny.

  Pismo Święte nigdzie nie wspomina o narodzinach Maryi. Tradycja jednak przekazuje, że Jej rodzicami byli św. Anna i św. Joachim. Byli oni pobożnymi Żydami. Mimo sędziwego wieku nie mieli dziecka. W tamtych czasach uważane to było za karę za grzechy przodków. Dlatego Anna i Joachim gorliwie prosili Boga o dziecko. Bóg wysłuchał ich próśb i w nagrodę za pokładaną w Nim bezgraniczną ufność sprawił, że Anna urodziła córkę, Maryję. Nie znamy miejsca urodzenia Maryi ani też daty Jej przyjścia na ziemię. Według wszelkich dostępnych nam informacji, Maryja przyszła na świat pomiędzy 20. a 16. rokiem przed narodzeniem Pana Jezusa.

  Z pism apokryficznych mówiących o Maryi należałoby wymienić przede wszystkim: Protoewangelię Jakuba, Ewangelię Pseudo-Mateusza, Ewangelię Narodzenia Maryi, Ewangelię arabską o Młodości Chrystusa, Historię Józefa Cieśli i Księgę o Przejściu Maryi. Największy wpływ wywarła na tradycję Kościoła Protoewangelia Jakuba. Pochodzi ona bowiem z roku ok. 150, więc jest bardzo bliska Ewangelii św. Jana. Stamtąd właśnie dowiadujemy się, że rodzicami Maryi byli św. Joachim i św. Anna, i że Maryja jako kilkuletnie dziecię została przez rodziców ofiarowana w świątyni, gdzie też zamieszkała. Śladem tego opisu
jest obchodzone w Kościele wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w dniu 21 listopada.

  Pierwsze wzmianki o liturgicznym obchodzie narodzin Maryi pochodzą z VI w. Święto powstało prawdopodobnie w Syrii, gdy po Soborze Efeskim kult maryjny w Kościele przybrał zdecydowanie na sile. Wprowadzenie tego święta przypisuje się papieżowi św. Sergiuszowi I w 688 r. Na Wschodzie uroczystość ta musiała istnieć wcześniej, bo kazania-homilie wygłaszali o niej św. German (+ 732) i św. Jan Damasceński (+ 749). W Rzymie gromadzono się w dniu tego święta w kościele św. Adriana, który był przerobiony z dawnej sali senatu rzymskiego, po czym w uroczystej procesji udawali się wszyscy z zapalonymi świecami do Bazyliki Matki Bożej Większej.
Datę 8 września Kościół przyjął ze Wschodu - w tym dniu obchód ten znajdował się w sakramentarzach gelazjańskim i gregoriańskim.

Historia Parafii...

  Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu została zawiązana w 1924 i była jedną z pierwszych wspólnot Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Polsce. Pierwszą polską mszę św. w Toruniu odprawił ówcześnie ks. Stanisław Zawadzki, który rok później przeniósł się do parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Bydgoszczy. W 1925 roku do parafii przyszedł były rzymski zakonnik ks. Kocyłowski. Nie wytrzymał on jednak presji swojego dawnego środowiska i zrezygnował. Po nim nastał młody kapłan Adam Walichiewicz, który jednak nie poradził sobie, tak jak jego następcy ks. Heliodor Rogowski, ks. Izydor Kędzierski, czy ks. Józef Janik, z rzymską propagandą która przy pomocy policji skutecznie podejmowała akcje niszczenia polskokatolickiego ośrodka kościelnego. Wkrótce parafię zlikwidowano, pozbawiając ją stałego proboszcza - odtąd stanowiła "misję Kościoła" W latach powojennych początkowo opiekował się nią ks. Józef Dobrochowski, ale tak naprawdę parafia została reaktywowana dopiero w 1961 roku przez braci księży Stanisława i Franciszka Koców. Poświęcenie kaplicy przy ul. Poniatowskiego dokonał w 1962 roku bp dr Maksymilian Rode.
  Na początku lat 80. parafia nie posiadała już stałego budynku kościelnego, tak więc polskokatolicy postanowili adaptować drewnianą kaplicę ewangelicką na cmentarzu św. Jerzego. Pracami adaptacyjnymi kierował ks. mgr Bogdan Skowroński. Obecna kaplica parafialna, użytkowana od 1993 znajduje się przy ul. Konstantego Gałczyńskiego, obok Osiedla Młodych.
    Od 1999 roku w parafii duszpasterstwo prowadzi ks. prof. dr hab. Mirosław Michalski, który od 2005 roku jest proboszczem tej parafii. Duszpasterz od 2000 roku jest kierownikiem Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego oraz duszpasterzem rodzin wojskowych i służb mundurowych. W 2006
roku parafianie stworzyli świetlicę środowiskową z biblioteką i międzyszkolnym punktem katechetycznym oraz pracownią informatyczną. Wspierają stowarzyszenie "Azyl" dla ofiar przemocy w rodzinie oraz Fundację "Kultura", która promuje lokalną działalność artystyczno-literacką.
Kreator stron www - przetestuj!